Zinber - Ứng dụng khách hàng thân thiết

Zinber là giải pháp toàn diện để chăm sóc khách hàng của thương hiệu nhà hàng cafe, từ ứng dụng tích điểm và nhận ưu đãi cho khách hàng thân thiết đến nền tảng quản lý chương trình thành viên online cho chủ thương hiệu, từ sticker/banner giới thiệu tại quán cho đến mã in trên hoá đơn, trên bàn giúp khách tương tác. Zinber còn mang đến nhiều hoạt động thú vị khác giúp giữ khách quay lại và giới thiệu bạn bè

-Zinber Team-

Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật

Giải pháp Zinber (sau đây gọi tắt là ZINBER) là hệ thống gồm server, website zinber.vn và ứng dụng thành viên Zinber. Việc bạn đăng ký, sử dụng ZINBER đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của chúng tôi. Hãy đọc và tìm hiểu kỹ các điều dưới đây.

Đăng ký thông tin

Bạn không cần cung cấp thông tin để sử dụng ZINBER, tuy nhiên để dùng các tính năng tương tác sâu hơn thì bạn cần đăng nhập và cung cấp tên cùng một số thông tin không bắt buộc khác. Các thông tin này được dùng để nhận diện và ghi nhận các quyền lợi của bạn.
ZINBER sử dụng cách thức đăng nhập không cần mật khẩu, mã xác thực sẽ gửi về số điện thoại hoặc email của bạn nên hạn chế việc người khác đăng nhập trái phép.

Quyền sử dụng thông tin

Thông tin của bạn được sử dụng để ghi nhận, thực hiện và phản hồi các chức năng liên quan đến cá nhân bạn như tích điểm, hưởng ưu đãi, nhận khuyến mãi, thống kê truy cập... Thông tin bạn đã đăng ký chỉ sử dụng cho chính bạn và chuỗi/quán mà bạn đã trở thành thành viên cũng như trong nội bộ hệ t hống ZINBER, không chia sẻ ra bên ngoài khi không có sự đồng ý của bạn.
Chúng tôi liên tục đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho các thông tin thu nhận được, tuân thủ theo đúng các luật và quy định nhà nước.

Quản lý thông tin

Bạn chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải nếu bạn có sử dụng tính năng đăng tải nội dung. Bạn có thể lưu về, sửa đổi hay yêu cầu xóa thông tin tài khoản bất cứ lúc nào.

Đối với chủ thương hiệu

Chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn và hoạt động ổn định để cung cấp dịch vụ tốt nhất. Dữ liệu là độc lập và tách biệt cho thương hiệu, được trang bị các biện pháp bảo mật cao nhất có thể. Ngoài ra nếu thương hiệu có điều kiện tài chính và có nhu cầu thì chúng tôi sẽ triển khai giải pháp server riêng và ứng dụng riêng dành cho thương hiệu.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung điều khoản này kèm theo thông báo trên trang chủ và trong ứng dụng. Với việc tiếp tục sử dụng ​ZINBER​ sau những thông báo đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các thay đổi trong quy định mới của chúng tôi.

Liên Hệ để tư vấn

Tích hợp giải pháp ngay hôm nay với sự hỗ trợ từ chúng tôi