Zinber - Ứng dụng khách hàng thân thiết

Zinber là giải pháp toàn diện để chăm sóc khách hàng của thương hiệu nhà hàng cafe, từ ứng dụng tích điểm và nhận ưu đãi cho khách hàng thân thiết đến nền tảng quản lý chương trình thành viên online cho chủ thương hiệu, từ sticker/banner giới thiệu tại quán cho đến mã in trên hoá đơn, trên bàn giúp khách tương tác. Zinber còn mang đến nhiều hoạt động thú vị khác giúp giữ khách quay lại và giới thiệu bạn bè

-Zinber Team-

ZINBER TEAM

Hiệp Nguyễn

Hiệp Nguyễn

Founder

card image

Hương Lê

Finance

card image

Nam Nguyễn

Backend Developer

card image

Thảo Trang

Officer

card image

Đức Thịnh

Mobile Developer

card image

Hồng Thủy

Customer Service

card image

Tấn Phát

Designer

card image

Zinber Team

Liên Hệ để tư vấn

Tích hợp giải pháp ngay hôm nay với sự hỗ trợ từ chúng tôi